หม้อนึ่งเห็ดทั่วไป


หม้อนึ่งเห็ดทั่วไป

หม้อนึ่งแบบมีท่อไฟอยู่กลาง
หม้อนึ่งแบบท่อกลาง

หม้อนึ่งแบบมีท่อกลาง ถือว่าเป็นการพัฒนาวิธีการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดในแนวใหม่ โดยอาศัยหลัการเพิ่มพื้นน้ำในหม้อนึ่งได้สัมผัสกับไฟมากที่สุด  ยังผลให้น้ำเดือดได้ไวกว่าปกติ  อีกทั้งปล่องกลางจะทำหน้าที่เผ่าไอ้ที่ได้จากการต้มน้ำ  ทำให้ไอน้ำมีความร้อนเพิ่มขึ่นในระดับ โคตรร้อน (Super Heat) โดยไม่เกิดแรงดันมากรูปแสดงการทำงานของหม้อนึ่งแบบท่อกลาง


รูปแสดง

การทำงานของหม้อนึ่งแบบมี่ท่อกลางสังเกตุ น้ำในหม้อจะได้รับความร้อนมากกว่า ไม่มีท่อกลาง  ทำให้น้ำเดือดได้เร็ว และได้ไอน้ำในเวลาสั้น  ไอน้ำจะได้รับความร้อนเพิ่มเติมอีก ก่อนออกไปภายนอก (หม้อต้องมีความสูงมากๆ และไม่ใหญ่เพื่อให้ไอน้ำได้สัมผัสกับความร้อนจากท่อกลางเต็มที่)ปัญหาที่เกษตรกรพบ
เติมนำ้จากภายนอก

ใช้เวลาในการนึ่งนาน และความร้อนไอได้เพียงไม่ถึง 100องศาเซลเซียส  สิ้นเปลืองพลังงาน

อธิบาย  

ดูเหมือนหลักการทำงานของหม้อนึ่งแบบนี้น่าจะถูกต้อง  แต่ความเป็นจริงการทำงานตามสมมุติฐานที่ว่าไว้ก่อนหน้านี้นั้น  จะปรากฎให้เห็นเป็นครั้งๆเท่านั้น  และถ้ามีการเติมน้ำลงไป(น้ำจากภายนอกที่เป็นน้ำเย็น)  จะทำให้น้ำในหม้อที่กำลังเดือดลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ไอน้ำหมดลงจนกว่าน้ำจะเดือดใหม่อีกรอบ  ฉะนั้นก้อนเชื้อเห็ดที่กำลังนึ่ง  ก็จะได้ความร้อนไม่ต่อเนื่องเช่นกัน

การแก้ปัญหา


วิธีที่1โดยการลดน้ำในหม้อลงมากๆ เติมน้ำครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆขึ้นวิธีการนี้ช่วยได้บ่้าง  แต่กลับยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน  และเป็นการยากมากที่จะรู้ว่าขนะนี้มีน้ำในหม้อเท่าไร และจะเติมน้ำครั้งเท่าไรถึงเหมาะสม


วิธีที่2 เติมน้ำให้มากพอที่จะใช้งานในครั้งเดียว  ตรงนี่จะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการทำงาน  แต่ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานที่จะทำให้น้ำเดือด  และใช้เวลานาน  เพราะน้ำในถ้งมีจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น